Imam Al-Buwaithy, Memilih Mati Dalam Belenggu Rantai Besi

0
Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Yahya Abu Ya’qub Al-Buwaithy Al-Mishry. Lahir di Mesir dan wafat di penjara Baghdad pada tahun 231 H. (Tarikh Baghdad, 16/439) Beliau Al-Buwaithy, disebutkan oleh Imam As-Subki sebagai, كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا...

4 Kunci Sukses Menuntut Ilmu Ala Imam Asy-Sya’bi

0
Amir bin Syurahbil bin ‘Abd bin Dzi Kibar, itulah nama beliau. Seorang tabi’in yang lahir enam tahun setelah masa khilafah al-Faruq Umar bin Khotob radhiyallahu ‘anhu dengan tubuh yang kurus dan mungil,...

Biografi Sufyan Ats Tsauri

0
Umat Islam sangat butuh untuk mengetahui perjalanan hidup para pendahulunya, agar jejak keteladanan hidup mereka bisa menular kepada pribadi yang mengetahuinya. Semakin kita terbiasa dengan kisah-kisah perjalanan hidup mereka beserta keutamaan-keutamaannya, maka sedikit demi...

Syaikhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah

0
Beliau adalah Taqiyuddin Abul 'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Abul Qosim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah Al-harroni Al-Hambali Ad-Dimasyqi. Beliau lahir pada hari senin, 10 Rabi'ul Awwal tahun 661 H...
Ulama

Imam Nawawi, Ulama Single Yang Produktif

0
Tak dipungkiri lagi, Imam an-Nawawi merupakan tokoh yang sangat masyhur keilmuannya, terutama di kalangaan penuntut ilmu di indonesia. Beliau memiliki beberapa karya-karya fenomenal yang secara turun menurun selalu dikaji dan di jadikan...