Riza Ashfari Mizan

24 POSTS1 COMMENTS
Alumni Imam Muhammad Bin Sa'ud Islamic University (LIPIA Jakarta)

Cara Imam Asy Syafii dalam Membayar Zakat Fitrah

Imam al Mawardi menyebutkan di dalam kitab al hawi al kabir, ia berkata, فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلي من أن...

Janin Tidak Wajib Bayar Zakat Fitrah

لا تؤدى الزكاة عن الحبل، وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة "Tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuk bayiyang ada dalam...

Seri Ramadhan: Cara Mengqadho’ Puasa Bagi Ibu Hamil atau Menyusui

Baginya wajib mengganti puasa yang ditinggalkan. Adapun caranya, sebagai berikut: Pertama: Jika ia takut karena kelemahan dirinya maka ia cukup mengganti puasanya saja. Kedua: Jika ia...

Seri Ramadhan: Pembahasan Qadho’ Puasa

Pertama, bagi orang yang sengaja. Hendaklah ia taubat kepada Allah segera mungkin, karena ia melakukan kekejian. Maka ia diwajibkan untuk bertaubat dan mengqodho' puasa ramadhan...

Refleksi Makna Kafir di Surat Al Kafirun

Ada banyak makna kafir yang Allah sebutkan di dalam kitab suci. Baik makna denotasi, makna intensi, dan sampai makna afektif. Akar dari lahirnya jenis-jenis makna...

Cukup Dalam Beragama

Nikmat yang Allah berikan kepada hambaNya ada dua. Pertama, ada nikmat fisik. Kedua, ada nikmat berupa syariat. Nikmat fisik diberikan oleh Allah kepada siapapun di antara...

Ilmu Usul Fikih Pondasi Sebuah Hukum

Mempelajari bab qiyas dalam ilmu usul fikih, ini membawa kepada pemilikNya patut diagungkan. Dan orang yang mempelajari semakin tunduk dengan syariatNya. Ada hal yang menjadi...

Mengenal Kitab Tafsir Jalalail

Tafsir Jalalain termasuk tafsir yang ringkas, tapi ia tergolong di dalam kelas menengah. Tafsir Jalalail memiliki kesamaan dengan tafsir Ibnu Katsir dalam tingkat memahaminya....

Kenapa Hujan Menjadi Berkah ?

  Pertama, Allah menyebutkan dalam surat Qaf ayat 9 yang berbunyi: وَنَزَّلنَا مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤء مُّبَـٰرَكا فَأَنبَتنَا بِهِ جَنَّـٰت وَحَبَّ ٱلحَصِیدِ "Dan Kami telah turunkan dari langit...

Bahaya Namimah

Islam menyariatkan kepada pemeluknya agar melakukan hubungan baik antara sesama muslim yang lainnya. Ini merupakan salah satu tujuan adanya maqosid asy syariah al khomsah....

TOP AUTHORS

4 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
3 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
3 POSTS0 COMMENTS
139 POSTS1 COMMENTS
7 POSTS1 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
2 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS
24 POSTS1 COMMENTS
5 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read

Ahli Quran diDahulukan di Liang Lahat

  Ahli Quran adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Menjadi Ahli Quran berarti menjadi orang yang gemar membacanya, menghafalnya dan mentadabburinya dengan...

Menikahi Wanita Nashrani dan Yahudi, Antara Boleh dan Tidak.

Kehalalan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab itu bukan hal yang mengada-ada, melainkan kesimpulan hukum yang dikemukakan oleh para ulama besar. Bahkan para pendiri...

Cara Imam Asy Syafii dalam Membayar Zakat Fitrah

Imam al Mawardi menyebutkan di dalam kitab al hawi al kabir, ia berkata, فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلي من أن...

Janin Tidak Wajib Bayar Zakat Fitrah

لا تؤدى الزكاة عن الحبل، وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة "Tidak wajib ditunaikan zakat fitrah untuk bayiyang ada dalam...