Aqidah

Jin Itu Tidak Ada, Benarkah?

Diantara sebagian manusia baik dari umat-umat terdahulu maupun hari ini, masih ada diantara mereka yang mengingkari tentang wujud Jin. Kebanyakan orang-orang yang mengingkari wujud...

Kajian Kitab

Fiqih

Sahur Itu Wajib Atau Sunnah?

Selain menahan diri dari makan dan minum, syahwat, serta perkataan yang buruk dan tak berfaidah dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian menyantap makanan...

Hukum Mengusap Wajah Setelah Qunut, Bolehkah?

Diantara hal yang sering dilakukan oleh orang-orang setelah membaca do’a adalah mengusapkan wajahnya dengan kedua tangganya, hal ini sudah menjadi kebiasaan dan hampir dilakukan...

Kapan Do’a Qunut Dibaca? Sebelum Ruku’ Atau Sesudah Ruku’?

Qunut secara bahasa memiliki banyak makna, diantaranya qunut bermakna taat, berdiri, dan do’a. Akan tetapi makna qunut yang paling masyhur dikalangan ahli bahasa maknanya...

Berbicara Ketika Shalat Dalam Keadaan Lupa, Batalkah Shalatnya?

Para ulama sepakat bahwa berbicara ketika shalat dengan sengaja termasuk kedalam pembatal shalat. Dalam sebuah hadist dari sahabat Zid bin Arqam ia bercerita, كنا نتكلم...

Hukum Memejamkan Mata Ketika Shalat

Shalat merupakan ibadah paling agung disisi Allah ta’ala. Shalat juga merupakan ibadah yang akan dihisab pertama kali dihari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta’ala,...

Masuk Islam, Wajibkah Mandi?

Muallaf, atau orang kafir yang masuk islam adalah merupakan kebahagiaan dan berita baik bagi umat ini, hal itu karena semakin banyaknya orang kafir yang...

KHAZANAH ISLAM

Fase Pensucian Sebelum Masuk Syurga.

Diantara nikmat terbesar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat adalah nikmat syurga, dimana syurga merupakan pembalasan yang setimpal bagi mereka yang sabar melawan...

Belajar Bahasa Arab Wujud Dari Kesempurnaan Iman Kepada Allah

Berbahasa merupakan salah satu dari sekian banyaknya pilihan manusia untuk mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan mereka. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa adalah sarana paling...

Mimpi Itu Ada 3 Macam, Apa Saja?

Mimpi atau bunga tidur merupakan bagian dari kejadian yang dirasakan oleh setiap orang dalam tidurnya. Mimpi merupakan gambaran atau cerita yang tercipta ketika tidur,...

Sejarah

MUAMALAH

Fase Pensucian Sebelum Masuk Syurga.

0
Diantara nikmat terbesar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat adalah nikmat syurga, dimana syurga merupakan pembalasan yang setimpal bagi mereka yang sabar melawan...

Belajar Husnudzan Dari Semut

0
Husnu “Dzan’’ berasal dari dua kata, pertama “Husnu” yang berarti baik, dan kata “Dzan yang berarti "Prasangka”. Jika keduanya digabungkan, maka memberikan makna prasangka...

Artikel Populer

Fase Pensucian Sebelum Masuk Syurga.

Diantara nikmat terbesar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat adalah nikmat syurga, dimana syurga merupakan pembalasan yang setimpal bagi mereka yang sabar melawan...

Belajar Husnudzan Dari Semut

Husnu “Dzan’’ berasal dari dua kata, pertama “Husnu” yang berarti baik, dan kata “Dzan yang berarti "Prasangka”. Jika keduanya digabungkan, maka memberikan makna prasangka...

Belajar Bahasa Arab Wujud Dari Kesempurnaan Iman Kepada Allah

Berbahasa merupakan salah satu dari sekian banyaknya pilihan manusia untuk mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan mereka. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa adalah sarana paling...

Mengingat Nasehat Buya Hamka Bagi Para Pendakwah

Dakwah merupakan metode yang terbaik untuk mengajak hambaNya menuju jalan yang diridai oleh Allah Y. Hal ini salah satu wujud dari jawaban kita terhadap...

Recent Comments

Bibliografi

Imam Al-Buwaithy, Memilih Mati Dalam Belenggu Rantai Besi

Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Yahya Abu Ya’qub Al-Buwaithy Al-Mishry. Lahir di Mesir dan wafat di penjara Baghdad pada tahun 231 H. (Tarikh...

4 Kunci Sukses Menuntut Ilmu Ala Imam Asy-Sya’bi

Amir bin Syurahbil bin ‘Abd bin Dzi Kibar, itulah nama beliau. Seorang tabi’in yang lahir enam tahun setelah masa khilafah al-Faruq Umar...

Biografi Sufyan Ats Tsauri

Umat Islam sangat butuh untuk mengetahui perjalanan hidup para pendahulunya, agar jejak keteladanan hidup mereka bisa menular kepada pribadi yang mengetahuinya. Semakin kita terbiasa...

Syaikhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Taqiyuddin Abul 'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Abul Qosim bin Muhammad Ibnu Taimiyyah Al-harroni Al-Hambali Ad-Dimasyqi. Beliau...

Imam Nawawi, Ulama Single Yang Produktif

Tak dipungkiri lagi, Imam an-Nawawi merupakan tokoh yang sangat masyhur keilmuannya, terutama di kalangaan penuntut ilmu di indonesia. Beliau memiliki beberapa karya-karya...